Innbyggjarane blir bedne om å vere flinke med å halde god avstand til andre og å bruke MUNNBIND når dei er i butikkar og liknande. God handhygiene. Alle med symptom må halde seg heime og melde seg på til testing.