A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

5.-10. klasse tilbake på skulen frå tysdag 12. mai

Frå tysdag 12. mai opnar skulen for alle elevar ved Hafslo barne- og ungdomsskule. Det blir andre rutinar og mykje tilpassingar til smittevernreglane. Følg med på informasjon frå kontaktlærarar i kvar klasse. Me har fulle dagar, så de kan forholda dykk til vanleg start og slutt på skuledagen. Det blir oppmoda om at dei elevane som kan, finn andre måtar å komma seg til skulen på enn buss. Eige skriv om skuleskyss blir sendt ut på e-post. Måndag 11. mai nyttar personalet dagen til planlegging og organisering.

FILMAR OM OPPSTART 

INFORMASJONSSKRIV TIL 5.-10. KLASSE 

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS