A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

5. kl

Plan for skuleåret

2018/2019:

Her finn de planen som gir oversyn over kartleggingar, tema osb gjennom året - delt i 5 bolkar. Planen reviderast med jamne mellomrom gjennom året!

2020-01-07

Tema me jobbar med

Bolkplan vår 2018

Her ser det kva tema me planlegg å ha gjennom året. De vil òg sjå når det er ulike kartleggingar, kva strategiar me har fokus på, tverrfaglege prosjekt osb.

Obs: Planar vert alltid endra!

2018-01-05

Førjulstid på skulen tyder

Kodetimen og juleverkstad!

Kodetimen:

 

Førjulstid og kodetid #kodetimen #hourofcode #aldersblanding #jostedalskule #jostedaloppvekst

A post shared by Jostedal Oppvekstsenter (@oppvekstjostedal) on

Juleverkstad:

 

2017-12-12
omvendtjulekalender[1]

GJE i staden for å få!

Omvendt julekalender

Det har vorte ein tradisjon på skulen at me er med på SOS barnebyer sin innsamlingsaksjon i desember. Elevane avtalar med foreldre/besteforeldre oppgåver dei kan gjere heime fram mot jul, og løna går til SOS barnebyer. Kvar skuledag ser me ein videosnutt frå korleis born har det rundt om i verda, og snakkar litt om det me ser. Dette er ein fin måte å reflektere over kva som er viktig med jula, kor heldige me er og kor urettferdig verda er, men òg over at det er mange måtar å ha det bra på og at me ofte blir like glade av å gje noko som av å få noko.

HER er lenkje til innsamlingsaksjonen.

God førjulstid!

2017-12-01

Tema me jobbar med

Bolkplan 2017/2018

Her ser det kva tema me planlegg å ha gjennom året. De vil òg sjå når det er ulike kartleggingar, kva strategiar me har fokus på, tverrfaglege prosjekt osb.

Obs: Planar vert alltid endra!

2017-09-27

Timeplanar

2020-01-07

Nasjonale prøver - eksempeloppgåver

5.trinn (prøveperiode hausten 2017: 16.oktober-3.november):

Informasjon om Nasjonale Prøver - til føresette og andre.

 

2017-09-07

I haust lærer me om demokrati og følgjer valkampen

Val 2017 - kva gjer Stortinget?

2017-08-25

Følg med på Instagram:

Instagram skulestart

Og så var skulen på tur i #Bergsetdalen #jostedalskule #jostedaloppvekst #jostedalskvardag

Et innlegg delt av Jostedal Oppvekstsenter (@oppvekstjostedal)

2017-08-28
Powered by CustomPublish AS