Det vert ledig  80 % vikariat som barnehagelærar ved Indre Hafslo oppvekstsenter frå d.d. til og med 28.07.19.

Meir informasjon og elektronisk søknadsskjema finn du her.

Ved spørsmål kan du ta med rektor/styrar Inger Marie Evjestad

tlf. 57 68 59 70/950 78 724, e-post: inger.marie.evjestad @luster.kommune.no

Søknadsfrist : 09.12.18