A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

9. kl

Skjermbilde visma

Last ned appen Visma Min Skole

Visma har laga ein app for meldingar mellom skule og heim. Her kan ein sende meldingar til kontaktlærar og melde inn fråver.  For meir informasjon og lenkje til nedlasting:

https://www.visma.no/skoleadministrasjon/grunnskole/min-skole-foresatt/

 

 

 

2019-08-28
IMG_0177

Skuleåret 2022-23

 

 

Ungdomsteamet 2022-23 

I 9. klasse er Anja Renate og Solveig B. kontaktlærarar. I tillegg så er Oddny og  Anders ein del av 9. klasseteamet. Marta, Christina, Terje, Bjørn Arild, Johannes F., Eva Cathrine, Sesilie og Ivar er òg i klassen som faglærarar.

2022-08-22

Gloser

2019-09-04

Tine Skulemjølk

Skulen har klargjort bestillingsportalen for skulemjølk. Ein har høve til å bestille to ulike produkt, grøn eller rosa mjølk.

Bruk fylgjande link: https://www.skolelyst.no/

2019-08-19

Infoskriv tur til Veitastrond - mellomsteget

Her finn de informasjonen som elevane får med seg heim frå skulen i dag. Me ser fram til ein kjekk tur.

2019-06-14
IMG_2291

Kanonballturnering -aldersblanda

Tysdag veke 21 hadde me kanonballturnering på aldersblanda. Engasjerte elevar og lærarar hadde ei morosam økt ute. Etter at alle elevane hadde spelt mot kvarandre var det vinnarlaget mot lærararne. Og gjett kven som gjekk av med sigeren? Det var sjølvsagt elevane :)

2019-05-24
Powered by CustomPublish AS