A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Bading og gym måndag 30.mai

Bading: 7.klasse + Per, Tobias, Eskil og Johnny

Gym: 5. og 6.kl.jentene

Me har dessverre ikkje fått ordna høgrespalta på klassesida der vekeplanane skal lastast ned. Gå inn og sjå på vekeplananen for 5. og 6.klasse dersom de treng anna felles informasjon. Viser elles til planen som vart utlevert fredag i papirform.

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS