A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart
wn60hJE_vlTo5Exde0nNnQk6qscmey6Clzk2sfcSsxeQ

"Barn hjelper barn"

Skulen vil støtte Bjørn Skovly sitt hjelpearbeid i Uganda. Han starta prosjektet i 2015 for å redde barn frå å døy av malaria.Organisasjonen deira, Care4 Starving Children i Norge og tilsvarande Care4 Starving Children i Uganda hjelper i dag 1.075 born med mat, skulegang og helsetenester. Småskulen skal lage eplesyltetøy og selge kvart sitt glas til nokon i nær familie. Kor mykje ein betalar er opp til kvar einskild, men ein støttar ein god sak. Mellomtrinnet arrangerar "Jogg for Uganda", der elevane skaffar seg sponsorar (foreldre, besteforeldre og liknande). Dei betalar pr. runde eleven spring. Sponsorane bestem summen dei betalar. Elevane på ungdomsskulen skal ha jobbdag 5. nov. der lønna går til hjelpearbeidet. Bjørn Skovly kjem på skulen vår torsdag 4. nov. og held føredrag for elevar og tilsette.  Legg ved informasjon om prosjektet Care4.pdf

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS