Alle som søkjer til suppleringsopptaket med barnehagestart frå januar-april 2023 kan forvente svar på søknad innan 1. oktober. Det gjeld òg dei som alt har søkt og står på ventelista for opptak.