Feltbiologar.JPG

Bilete frå innsjøundersøking 11.06.2018 i Juvikvatnet i Jølster kommune.

Trond Stabell og Helge Kiland (med caps) frå Faun naturforvaltning, tatt av Staffan Hjohlman, Sogn og fjordane fylkeskommune.