A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Tema småskulen skal jobbe med

Bolkplan 2017/2018

Her ser det kva tema me planlegg å ha gjennom året. De vil òg sjå når det er ulike kartleggingar, kva strategiar me har fokus på, tverrfaglege prosjekt osb.

Obs: Planar vert alltid endra!

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS