Feiing og bustadtilsyn

feiar mann.JPG

Alle bustader som er registrert som heilårsbustad i kommunen, og som har tilkopla omn til skorsteinen, er pålagt feiing utført av kvalifisert personell.
For at feiing kan utførast må tilkomsten til og på taket vera i orden. Les meir om feiing og bustatilsyn og krav til tilkomst på tak

Brannberedskap

Brannsløkking og utrykking til akutte ulykkes- og nødssituasjonar, Gaupne brannstasjon har mannskap på 16 personar, Bistasjonen på Hafslo har mannskap på 6.

Brannførebygging

Tilsyn med særskilte brannobjekt (stort tapspotensiale ved brann), informasjonverksemd og rettleiing.