Omtale av planarbeidet finn du her

Vi ber om at ev. innspel til melding om oppstart vert sendt skriftleg innan 03.07.2019 til:

Norconsult AS v/Cornelis Erstad

Campus Fosshaugane

Trolladalen 30

6856 Sogndal

Eller e-post til: cornelis.erstad@norconsult.com