Status 12. oktober: 1 påvist smitta er i isolasjon i kommunen. 2 nærkontaktar er i karantene. 1 lustrastudent er også påvist smitta. Studenten har ikkje vore i Luster no, oppheld seg anna stad i landet.

Kommunen har god kontroll på smittesporing og det har ikkje vore smittespreiing internt i kommunen.

Kommuneoverlegen er godt nøgd med at innbyggjarane våre tek koronasjukdomen på alvor og tek ansvar for eigen karantene. Dette er gjort før kommuneoverlegen er varsla gjennom sine kanalar. Slik god handling stoppar all vidare smittespreiing.

 

Ta korona-test? Bestill her!