Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ZipLine-anlegg med tilhøyrande parkeringsareal og eit mindre bygg for oppbevaring av utstyr, sør for Breheimsenteret i Luster kommune.

 

Plandokument i saka:

Oppstartvarsel

Konsekvensutgreiing

Planområde

 

Har du spørsmål?

For nærare informasjon om planarbeidet kan spørsmål rettast til: Cornelis Erstad mob. 410 43 715 e-post: cornelis.erstad@norconsult.com 


Har du innspel?

Innspel til varsel om oppstart av planarbeidet kan sendast til: Norconsult AS, Trolladalen 30, 6856 Sogndal, eller på e-post til cornelis.erstad@norconsult.com  innan 15.08.2024.