A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Digital idèkasse

Valkafè

Arrangement "Valkafè" med organisering og gjennomføring blir lagt til 8. klasse. Forslag er at kafeen blir laga til i samfunnsbygget, i speilsalen nede og oppe i vestibylen.

Ei lita oversikt på kva kull 2007 solgte og trengte til ValgKafeèn ved lokalvalget 2019. valgkafe.docx

2021-09-29

17. mai komiteen

Her ligg referatet frå komiteen 2019. Rapport fra 17.maikomite 2019.docx

Eldre referat og dokument ligg under fana dugnad som gir inntekt.

2019-06-14

Digital idèkasse

I den Digitale idèkassen vil me kunne synleggjere:

-rutinar/instruksar som er i samband med skulen sine faste arrangement, turar osv.

-innspel som kjem til skulen frå elevar og foreldre. Innspel "unnateke offentlegheit" vert ikkje lagde her.

2015-01-07

Idear til sosiale aktivitetar

Her vil ein finne idear til sosiale aktivitar for elevane og klassane

IDEAR TIL SOSIALE AKTIVITETAR.docx

2015-02-04

Dugnadar som gir inntekt:

Her finn ein idear og instruksar i samband med diverse inntekstbringande arrangement som foreldra er med på:

 

 

 

2018-06-18
Powered by CustomPublish AS