Draumestipend - ordføraren overrekkser diplomet.jpg

Draumestipendet er eit samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskuleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelinga ynskjer dei å synleggjere kommunen sitt arbeid for barn og unge. Håpet er at Draumestipendet skal vere ein verdfull inspirasjon og eit viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøvarar sine draumar.

Draumestipendet består av 100 stipend à 10 000 kroner - til saman ein million kroner. I Sogn og Fjordane var det 3 ungdommar som fekk stipend i år, to av desse frå Sogn.

Drømmestipendet ordf - einar - roar - bjørn gisle.jpg

Frå venstre: Ordførar Ivar Kvalen, songtalentet Einar Bolstad, rektor i Sogn Kulturskule, Roar Sandnes og Bjørn Gisle Seter, distriktsmusikar og songpedagogen til Einar.