No kan du teikne eFaktura og/eller AvtaleGiro på ein enklare måte. Klikk på knappen og du vil komme til ei landingsside med pålogging med BankID.

banner avtalegiro og efaktura.png

Her vil du få full oversikt over rekningane dine som du mottek som eFaktura og AvtaleGiro.

I tillegg får du forslag til andre rekningar som du kan motta på denne måten.

eFaktura vert sendt til nettbanken din ferdig utfylt. Du kan også velje å bli varsla på e-post og AvtaleGiro sørgjer for at rekningane dine blir betalt frå kontoen din på rett dato utan at du treng å gjere noko. Dersom du ønskjer det, vil du bli varsla på e-post sju dagar før forfall.