Logg deg inn på Helsenorge her

Til innlogging brukar du BankID, ein treng ikkje opprette brukarprofil.

Tenestene du kan nytta, er:

E-resept. Fornye resept på faste medisiner.

E-konsultasjon er eit alternativ til ordinær konsultasjon ved kjent sjukdom. Denne blir honorert med same takst som ved oppmøte hjå fastlegen. Evnt. tilleggspørsmål og innhenting av supplerande informasjon frå pasienten er inkludert.

E-kontakt kan nyttast til enkle spørsmål. Som svar på blodprøve, kort info om røntgensvar/epikriser eller at du ynskjer at fastlegen ringjer deg tilbake. Denne tenesta er gratis.

Denne lenka viser korleis du enkelt kan gjere dette: https://vimeo.com/194981142

Kontaktinformasjonar
Legekontoret 57685600
Legevakt utanfor opningstid 116117
Lokal koronatelefon 90287512