Fakturert av Faktura gjeld Meir info
Kommunen

om faktura frå kommunen

Forfall 2020: 20.04 og 21.09.20

Kommunen Eigedomsskatt Forfall 2020: 15.04 og 15.09.20
Simas Renovasjons- og slamgebyr om faktura frå Simas