Oppmodinga om å bidra i dugnaden gjeld framleis.
På koronasida står råda til innbyggjarane våre.