Einar Fortun fekk prisen for sitt langvarige engasjement innen miljøarbeidet i politidistriktet. Han har innehatt begrensa politimynde i 30 år, og vore ein viktig pådriver innan jaktoppsyn desse åra.

Einar var fram til i fjor fjelloppsyn i Luster kommune. I tillegg har han utført oppsynstenester for andre og vore staten og kommunen sin forlengande arm inn i fjellheimen i Luster og Jotunheimen. Han har framleis oppsynsoppdrag og er rovviltkontakt for Statens Naturoppsyn.