Smittevern:

Biblioteket følger dei generelle råda frå FHI og har lokale tilpassingar i samråd med Kommunelegen. Det er hyppig reinhald av berøringsflater i biblioteklokalet og i aviskroken utanfor biblioteket.