Avfallskalendar til SIMAS er ikkje oppdatert med desse datoane.

Eventuelle spørsmål rettast til SIMAS