Ny krins

Vallokale

Gjeld for tidlegare krinsar

Skjolden

Fjordstova

Ornes, Fortun, Skjolden

Gaupne

Idrettshallen

Luster, Gaupne, Jostedal, Indre Hafslo

Hafslo

Samfunnssalen

Solvorn, Hafslo, Veitastrond

 


Utvidare tilbodet om førehandsrøysting:
Valstyret har til intensjon å gjennomføre førehandsrøysting i tidlegare krinsar.
Nærare opplegg for førehandsrøysting blir bestemt i neste møte i valstyret, den 19. mai.

Det vil bli jamn informasjon framover om når og kvar det er høve til å røyste.