De siste dagene har flere fruktprodusenter meldt om problemer på grunn av det kalde været. Den samme ordningen som hjalp mange av bøndene i fjor som var rammet av tørken gjelder også ved andre klimaskader. Landbruksdirektoratet oppfordrer derfor bønder som opplever frostskader om å dokumentere skadene og kontakte kommunen sin så raskt som mulig.

De som søker erstatning må være berettiget til å motta produksjonstilskudd i landbruket, og produksjonssvikten må være mer enn 30 prosent målt opp mot gjennomsnittsproduksjonen. Det er også et krav at det ikke er mulig å forsikre seg mot avlingsskaden gjennom privat forsikring. Produsenten plikter dessuten å begrense avlingstapet så langt som det er mulig, Men det aller viktigste nå for dem det gjelder er å dokumentere skaden og omfanget. Det er avgjørende dersom årets avling gir store tap og det blir aktuelt å søke om erstatning, sier seksjonssjef Kai Terje Dretvik i Landbruksdirektoratet.