A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Faglenkjer

Matematikk

I matematikk nyttar me omvendt undervisning på Campus Inkrement.

Omvendt undervisning er en undervisningsform for blanda læring der elevane ser videoforelesningar på nett (oftast heime) og bruker tida på skulen til oppgaveløysing og gruppearbeid. Då kan elevane og spørje dersom noko er særleg vanskeleg. Det er viktig at elevane ser desse videoane som dei får i lekse, slik at dei møter førebudd til timane.

Sjå nettstaden her: Campus Inkrement

2017-08-31

Tysk

Tysk til alle tre trinna:

http://nocheinmal.cappelendamm.no/

 

tysk ordliste til alle tre trinna:

http://www.heinzelnisse.info/no/dict

2013-09-19
Powered by CustomPublish AS