Oppgåvene til badeverten

Rullerande arbeidsoppgåver;

 • Drift av kafé og resepsjon

 • Tilsyn i badeanlegget og monitorvakt

 • Dagleg reinhald på heile bygget

  Kven er du?

 • Fylt 18 år og ikkje redd for vatn. Må kunne dykka på 4 meter.

 • Du har eit livreddningssertifikat, eller må ta livreddningsprøver.

 • Sjølvstendig og ha evne til å ta initiativ, men fungerer òg godt i team.

 • Positiv og engasjert samt glad i varierte arbeidsoppgåver.

 • Serviceinnstilt og omgjengeleg, men òg evne til å sette grenser.

 • God munnleg og skriftleg norsk.


  Arbeidstida på 12,68% stillinga er satt opp etter turnus.

  Oppstart: 1.oktober 2017.

  Løn og pensjonsordning i h.h.t. kommunalt avtaleverk.

  Send søknad med CV og kopiar av attestar til daglegleiar@lustrabadet.no eller Lustrabadet, Rådhusvegen 1, 6868 Gaupne. Kontaktperson; Dagleg leiar Harriet Susan Hamilton Frøiland, tlf. 918 57 201.

  Søknadsfrist: 4. septembr 2017

Nettside: www.lustrabadet.no