2021

Feiing kvart år/tilsyn kvart 4. år

880

Feiing kvart 2. år/tilsyn kvart 4. år

540

Feiing kvart 4. år/tilsyn kvart 4. år

315
  • Etter forskrift om Brann- og eksplosjonsloven § 28 2.ledd samt forskrift om brannførebyggande tiltak og tilsyn § 7-5. skal det feiast etter behov, men minst 1 gong kvart 4.år. Tilsyn av fyringsanlegg skal gjennomførast ein gong kvart 4.år. Prisane er utan mva.