Fjellstyret for Jostedalsbreen statsallmenning

 1. Stein Jarle Fossen, Jostedal ,leiar  
 2. Tord Øyvind Leirdal, Gaupne, nestleiar
 3. Kurt Heggestad, Veitastrond,
 4. Lina Reksten, Jostedal,
 5. Marit Vøien Nes, Veitastrond,

Vara:

 1. Vidar Aasen, Jostedal,
 2. Mary Aasen, Jostedal,
 3. Jens R Heggestad, Veitastrond,
 4. Ann Kristin Sperle, Høyheimsvik,

Fjellstyret for Luster austre statsallmenning

 1. John Rolf Bjørnevåg, Fortun, leiar
 2. Oddny Urnes, Fortun nestleiar
 3. Johannes Hauge, Skjolden
 4. Monica Svensøy, Fortun
 5. Steinar Mørkrid, Fortun

Personlege varamedlemer:

 1. Wenche Samnøy, Fortun
 2. Rune Fuglesteg, Skjolden
 3. Knut Stokkenes, Skjolden
 4. Per Ove Walaker, Fortun
 5. Eli Hansen Moen, Skjolden

Fjellstyret for Luster vestre statsallmenning

 1. Helge Alme, Hafslo , leiar
 2. Arve Henning Bringe, Luster, nestleiar
 3. Brita Torlaug Leirdal, Luster
 4. Thomas Sørheim Evjestad, Sørheim
 5. Inger Marie Ensrud, Vigdalen

Personlege varamedlemer:

 1. Jan J Øvrebø, Høyheimsvik
 2. Bjarne Skildheim, Luster
 3. Charlotte Alme Bringe, Luster
 4. Hallvard Sørheim Evjestad, Sørheim
 5. Marte Bergum Hansen, Mollandsmarki