Hugs også at sjuke og uføre kan få førehandsrøyste heime. Dei må søkje om det innan fredag 10. september kl. 10.00.

Røystetilbodet på valdagen 13. september.