Folkehelseprofil.PNGNokon trekk ved folkehelsa i kommunen.

Folkehelseprofilen er eit bidrag til kommunen sitt arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i befolkninga og faktorar som påvirkar denne, jamfør lov om folkehelsearbeid.

Profilen er delt opp slik:
Om befolkninga, levekår, miljø, skule, levevanar helse og sjukdom.

Statistikken er henta frå Kommunehelsa statistikkbank per februar 2018.

Du kan sjå Luster kommune sin profil her.

Tema for årets profilar er alkohol og andre rusmidlar med omtale av kva virkemidlar kommunane har i det førebyggande arbeidet.

Kommunehelsa statistikkbank byr på ytterligare data om norske kommunar.

Du finn statistikkbanken her.