Medlemar i folkehelseråd:

  • Ordførar (leiar)
  • Rådmann/ass.rådmann
  • Politikontakt
  • Folkehelsekoordinator
  • Kommunalsjef oppvekst
  • Rådgjevar eigedom
  • Helsesjef
  • Leiar NAV Luster
  • Leiar Sogn Barnevern

Meir informasjon om folkehelsearbeidet og grunnlagsdokumentet