Ungdommen er viktig for å halde fram positiv utvikling i kommunen.UK.jpg