Det vert nye kurs etter nyttår, nærmare beskjed om tid og stad kjem. Alle som har meldt seg vil få beskjed om dei får plass på kurs no, eller om dei står på venteliste.