A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Foreldreutvalet

LIVSMEISTRING OG FOLKEHELSE

LIVSMEISTRING OG FOLKEHELSE

 

Er eit nytt tverrfagleg begrep i ny læreplan, som skulen skal jobbe med i stort sett alle fag.

Ein ung gut eg kjenner uttrykte følgjande då eg kom heim med ei ny fagbok om emnet; men er det da ikkje foreldrene sitt ansvar?

Og det har han jo heilt rett i. Men i den komplekse og herleg mangfaldige kvardagen som barn og unge skal meistre i dag, så har ein og valt å seie at skulen skal bidra i dette arbeidet. Og om ein ikkje meistrar skulekvardagen, så vil ein og streve på andre områder i livet.

Då skulen drøfta tema med foreldre på LUS, så kom dei med gode innspel på kva «Livsmeistring» betyr?

2020-10-19

Justert referat FAU-møte 1.september 2020

Stad: LUSTER UNGDOMSSKULE

DATO: 01.09.20

TID: 18-19.30

2020-10-19

Då kan du vere med å bidra til auka motivasjon og læring

Vil du delta i eit spennande utviklingsarbeid ved LUS?

Luster ungdomsskule har våren 2020 inngått ein avtale om samarbeid med Senter for fysisk aktiv læring i skulen, Campus Sogndal, HVL.

2020-09-02

FAU skuleåret 2020/2021

8a: Marit Sofie Hurthi - vara: Berit Tandle Kroken

8b:  Kåre Hønsi - vara: Kari Ingeborg Bukve

9a: Hege Solheim - vara: Aina Søvde

9b: Agnethe E Roterud - vara: Bjørg Irene Svangstu

10a: Erik Skjerdal

10b: Cathrin Furås

 

Møtedatoar: 

1.september 2020

15.oktober 2020

24.november 2020

2020-11-24
Powered by CustomPublish AS