Møtekalender og saksdokument

Medlemene i formannskapet og næringsutvalet 2019-2023:

Namn Adresse Tlf Epost
Ivar Kvalen, Sp, ordførar Hillestad 25, 6869 HAFSLO 95191829 ivar.kvalen@luster.kommune.no
Marit Aakre Tennø, Sp, varaordførar Haugåsen 5, 6871 JOSTEDAL 45471716 kvegdrift@gmail.com
Knut Hauge, Sp Lustravegen 1036, 6869 HAFSLO 90697026 knuthauge@hotmail.com 
Marianne Bugge, Sp Ornes 92, 6870 ORNES 91532784 mannemi73@gmail.com
Elin Hauge, Ap Lustravegen 4320, 6876 SKJOLDEN 91361847 elin.kollsete.hauge@luster.kommune.no
Morten Johan Vigdal, Ap Haugåsen 3, 6871 JOSTEDAL 91797430 morten.vigdal@gmail.com
Geir Arve Sandvik, H, KrF, FrP Bukti 2, 6868 GAUPNE 95933649 geir.a.sandvik@eurosko.no
 
 
Varamedlemene i formannskapet og næringsutvalet 2019-23:
Namn Adresse Tlf Epost
Senterpartiet      
1. Per Steinar Sviggum Gardavegen 11, 6868 GAUPNE 97147488 per.steinar.sviggum@tide.no
2. Anja Iren Hilleren-Fåberg Veitastrondvegen 2518, 6878 VEITASTROND 97153858 hilleren_as@hotmail.com
3. Olav Høyheim Einan Bakkingavegen 89A, 6869 HAFSLO 99100358 Olavhoy@hotmail.com 
4. Grethe Kristin Leirdal Bukti 10, 6868 GAUPNE 97030869 Grethe1984@hotmail.com
5. Ole Martin Bakken Meljane, 6876 SKJOLDEN 92606811 ole.martin.bakken@metre.no 
6. Oddmund Hoel Krundalen, 6871 JOSTEDAL 97021194 oddmund@krundalen.no
Arbeiderpartiet      
1. Anette Stegegjerdet Norberg Gardavegen 100, 6868 GAUPNE 97759069 anette.stegegjerdet@hotmail.com
2. Lars Jørgen Kjærvik Røslebakkane 92, 6868 GAUPNE 41558242 larsjorgen1995@hotmail.com
3. Gunn Beate Thorsnes Lefdal Tvingebrogneset 7, 6868 GAUPNE 41298359 Gunnbeate@hotmail.com 
4. Kåre Hønsi Engjadalsvegen 7, 6868 GAUPNE 91173219 kare.honsi@gmail.com
Høgre, Kristeleg folkeparti og Framstegspartiet      
1. Beate Bondevik Lie, KrF Hestnes 28, 6869 HAFSLO 91776434 Beate.Bondevik.Lie@luster.kommune.no
2. Bård Flattun Lilleeng, H Gardavegen 33, 6868 GAUPNE  90072708 bard@lilleeng.net 

Luster formannskap 2019-2023.jpg

F.v: Knut Hauge(Sp), Marianne Bugge(Sp), varaordførar Marit Aakre Tennø(Sp), ordførar Ivar Kvalen(Sp), Elin Hauge(Ap),Morten Johan Hovland Vigdal (Ap), Geir Arve Sandvik(H).
 
Formannskapet har fylgjande mynde:
  • Økonomiutval
  • Vedtaksmynde ved prinsipielle saker innanfor tenestetilbod/definere nivå på tenestetilbod.
  • Vedtaksmynde ved prinsipielle saker innanfor gjeldande driftsbudsjett.
  • Vurdere utvikling av dei ulike tenestetilboda.
  • Normaltgjere framlegg til vedtak i saker som skal til kommunestyret
  • Vedtaksmynde som klagenemnd.