A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Lustrastativet

GRATULERA til 9.klassingane i Luster som vann pizza til klassane sine for gode idear og produkt.

Entreprenørskap er ikkje eit fag, snarare ein raud tråd gjennom alle fag på skulen. «Eksamen» er kåring av dei beste, fyrst på skulen, deretter på ei Entreprenørskapsmesse der neste års 8.klassingar vert inviterte til å sjå kva 9.klassingane har pønska fram. I vanlege år reiser me til ein av kommunane i regionen, men i år vart det ei Digital entreprenørskapsmesse.

2021-05-07
Eksamen

Info om eksamen våren 2021

Det vert noko endring i korleis eksamen vert i vår. 

2021-02-12

Info om koronasituasjonen

Velkommen til oppstart 4.januar 2021 - kl 09.00

2021-01-03
Powered by CustomPublish AS