A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Velkomne til barnehageåret 2020/2021

No har me gått ei veke inn i det nye barnehageåret og barn og vaksne er glade for å kome i gang att etter sommaren :)
Sjølvsagt vil retningslinjer ift Covid-19 prege drifta vår ut året, men me prøver å få det til på ein god måte for både barn og foreldre.
Det er viktig at alle bidreg til den nasjonale dugnaden med å holde avstand, god hygiene og halde seg heime om ein er sjuk.

2020-08-25

Velkomne til nytt barnehageår

Alle tilsette ynskjer alle born og foreldre velkomne til nytt barnehageår :)
 

2019-08-22
Powered by CustomPublish AS