A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Foreldremøte kull 2015

Velkommen til foreldremøte for neste års fyrsteklassingar!

Tysdag 11. mai kl. 18.00 i auditoriet. Inngang i fellesbygget.

1. klassemøte før skulestart.docx PDF document ODT document

2021-05-07

Tysdag 27. april

Foreldremøte for ungdomsskulen

Tysdag 27. april kl. 18.00 er det foreldremøte i gymsalen for 8., 9. og 10. klasse.

Tema: "Rus" v/politikontakt Stein Helge Selland

          Resultater frå UngData undersøking 2021 vert presentert.

Vel møtt!

Foreldremøte ungdomstrinnet.docx PDF document ODT document

2021-04-23
Powered by CustomPublish AS