1. Me har starta opp att med individuelle helsesamtalar med våre deltakarar. Minnar om at FLS gir oppfølging innanfor områda fysisk aktivitet, kosthald, røyk/snus-slutt, søvn, psykisk helse. Alle som har små eller store utfordringar med livsstil kan tilvisast FLS (ta kontakt på tlf. eller mail).
  1. Som eit godt alternativ til gruppetimane våre har me starta utetrening i Sogndal og Luster. Tilbodet er gratis og opent for alle, det er berre å møte opp!
  • Sogndal: Tur tysdagar og kondisjon/styrketrening torsdagar.
  • Gaupne: Tur onsdagar.

Meir informasjon om utetreninga:

Friskus:  https://www.friskus.com/events?municipalities=7a3be84c-016e-46d6-853c-d12325b194df&

Facebook: https://www.facebook.com/events/529278747950393/

 

- Frisklivssentralen Sogn -