OBS: Grunna covid-19 treng me påmelding til bassengtrening i Gaupne.
Send sms til tlf: 953 03 897. Du må få bekrefting på påmelding for å vera sikra plass.
Timeplanen kan bli endra og avlyst på kort varsel dersom situasjonen kring covid-19 gir oss nye retningslinjer.

Her finn du timeplanen i PDF.