Arbeidet er no godt i gang og fleire har no lagt ut sine aktivitetar og frivillige oppdrag.
Anbefalar alle å gå inn på www.luster.friskus.com for å sjekke ut dette flotte tilbodet i Luster!

Ta gjerne kontakt med oss og bli med! 😊
Helsing Friskusdamene i Luster
Trine-Anita Systad
Elisabeth B. Orrestad
Linda Goldmann