Alle kan sende inn forslag ved å fylle ut søknadsskjema. PDF document ODT document  Utfylt og signert skjema sendast til: 
Norges Vel 
v/Eli Aaserud Heiberg
Postboks 115
2026 SKJETTEN


eller på epost: eli.aaserud.heiberg@norgesvel.no​ 

fristen for å melde inn forslag er 1. november 2017.