Sogn og Fjordane fylkeskommune har kjøpt tilgang til tenesta for at nettopp du einkelt skal få tilgang til gode energibesparande tiltak for ditt hus. Tenesta gir også oversikt over dei nærmaste leverandørane. Les meir om ordninga her, eller test ut www.energiportalen.no, eller ta gratis kontakt på ENØK-telefonen på 472 22 076.
Sjekk ut www.enova.no for å finne ut om du kanskje også kan få stønad til tiltaka i heimen din.