Arbeidsoppgåver
Yte pleie og omsorgstenester til pasientane og bebuarane

Kvalifikasjonar
Autorisert sjukepleiar, vernepleiar eller hjelpepleiar/helsefagarbeidar.

Relevant praksis.
Vere fleksibel og ha evne til å skape gode relasjonar til pasientar, pårørande og medarbeidarar.

Kommunen kan tilby
Utfordrande og interessante arbeidsoppgåver
Godt arbeidsmiljø
Gode pensjons- og forsikringsordningar
Kommunale tilsetjingsvilkår

Søknad
Bruk søknadsskjema som ligg til stillingsannonsa på vår heimeside: www.luster.kommune.no - ledige stillingar.
For spørsmål om stillinga kan du kontakte kontaktpersonen. Dersom du har behov for hjelp til å søke kan du ta kontakt med
Servicetorget på tlf. 57 68 55 00.

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av vitnemål, attestar, kursbevis m.m. Desse skal takast med ved eventuelt intervju eller sendast ved førespurnad. Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden. I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal bli offentleggjort må du grunngje dette. Opplysningar om søkjarane kan likevel bli offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du kan trekkje søknaden din.

Søknadsfrist 01.07.2018

Kontaktperson
Tone Kjærvik Kveane, Leiar Gaupne omsorgssenter, tlf: 57 68 57 13, mobil: 918 07 550, tone.kjervik.kveane@luster.kommune.no