Foredrag ved Magnus Frøyen ved Hjorteviltsenteret på Svanøy

  • Valdleiar og jaktleiar si rolle

  • Ulike modellar for rettigheitsfordeling/kjøttfordeling innad i eit vald

  • Kva dyr skal me skyte?

Foredrag med Runar Hatlevoll

  • Sett hjort og fellingsstatistikkar frå jakta 2017