Arbeidet gjeld:

-Grunnarbeid for 2 høgdebasseng, ventilhus og va-grøfter

-Betong- og tømmerarbeid for ventilhus og betongplater for bassenger

-Levering og montering av 2 stk prefabrikerte høgdebasseng

-Røyrleggjararbeid

-Naudsynt levering av elektro/automatikk/ventilasjon og sanitær

Oppstart oktober 2017, ferdigstilling 01.06.18

Befaring tysdag 5. september klokka 14.00!!

Tilbodsfrist: torsdag 21. september 2017 klokka 14. Lukket konvolutt eller pakke til Norconsult as og merkes med «Tilbod Høgdebasseng Røslebakkane. Åpnes kun av adressaten»

Sjå fullstendig utlysing inkludert anbodspapir i https://www.doffin.no/