Rådmannen føresler at Luster etablerer samarbeidsavtale med SySIKT.
Kommunen vil legge til rette for avdelingskontor på rådhuset i Gaupne.

Saksdokumenta til møtet.