A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Informasjon om COS-kurs - Oppstart 23.09.2020

Til føresette.
Mange foreldre tykkjer det kan vere utfordrande å gje barna sine tryggleik og god ein oppvekst. Foreldrerettleiingskurset Circle of Security (COS), tryggheitssirkelen, skal gje dykk som foreldre verktøy til å forstå bedre kva behov barn har, kva signal dei gjev og kva vi kan gjere for å møte desse behova betre. Ein treng ikkje ha ekstra utfordringar for å ha nytte av kurset, kurset er nyttig for dei fleste av oss.

 

Målet med kurset
Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkare rusta til å møte utfordringar vi møter i livet. Kurset kan også bidra til eit godt samspel mellom deg og barna dine.

 

Tryggleikssirkelen - COS

Til føresette.

 

Mange foreldre tykkjer det kan vere utfordrande å gje barna sine tryggleik og god ein oppvekst.
Foreldrerettleiingskurset Circle of Security (COS), tryggheitssirkelen, skal gje dykk som foreldre verktøy
til å forstå bedre kva behov barn har, kva signal dei gjev og kva vi kan gjere for å møte desse behova betre.

Ein treng ikkje ha ekstra utfordringar for å ha nytte av kurset, kurset er nyttig for dei fleste av oss.

 

Målet med kurset

Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkare rusta til å møte

utfordringar vi møter i livet. Kurset kan også bidra til eit godt samspel mellom deg og barna dine.

 

Vi startar opp med nytt COS- kurs ( Circle of Security) for føresette og tek i mot påmeldingar no.

 

Kurset vert i Hafslo barnehage 8 onsdagar (kurskveldane er 1,5-2 timar).


Første kurskveld onsdag 23.september 2020 kl.19.30.

Påmelding til Berit på epost: berit.haganes@luster.kommune.no  (tlf. 911 23933)


Frist 11.september


Vi vil vite om de kjem ein eller to føresette på kurset. Ta gjerne kontakt om de har spørsmål til kurset.

 

 

Helsing

Berit Haganes (Solvorn barnehage) & Inger Helene Flugheim (Gamlestova barnehage).
 

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS