korona5_60x60

Siste oppdateringar

2. juli
Raskare koronasvar via helsenorge.no

15. juni

 Justering av koronatiltak fra 15. juni

11. juni

Nav klar med lønnskompensasjon til permitterte - arbeidsgivere må søke

4. juni

NAV Luster opnar sitt publikumsmottak tysdag 09.06.20

3. juni

Ny informasjon til besøkande ved omsorgssentra

2. juni

Oppdatert informasjon under "Næringslivet i Luster"

29. mai

Opning av barnehagane - oppdatert.

Opning av SFO og skule (2. juni).

19. mai
Nye informasjonar under "Næringslivet i Luster"
Barnehagebarn tek med matpakke fram til sommarferien.

15. mai
Ny rettleiar for smittevern i landbruket

11. mai
Ny informasjon under "Restriksjonar helse- og omsorg"

8. mai
Regjeringens plan og justering av koronatiltak

Avsnittet om opning av SFO og skule har ny informasjon.

Avsnittet om barnehagane opnar har ny informasjon.

6. mai
Nye råd og retningslinjer for arrangementer 7. mai

4. mai
"Fysioterapitilbodet" ny informasjon

29. april
Næringslivet i Luster - oppdatert
Telting Turtagrø - Nytt
 

27. april
"Skule, sfo og barnehage" oppdatert

24. april
"Opning av SFO og skule (1.-4. trinn) 27. april"

21. april
"Barnehagane opnar att 20. april" oppdatert
"Information and videos in different languages" has been updated

20. april
Nasjonal koronarettleiar for skulane er klar

17. april
Radio Luster sine opptak frå kommunestyret 16. april.  Korona – status og planar framover.
More information posted under "Information and videos in different languages"

16. april 
Ny informasjon "17. mai"
Ny informasjon "Barnehagane opnar att"
Oppdatert informasjon om hytteforbod
Webinar om krisepakker for næringslivet 

15. april
Regjeringa har lagt fram Korona-rettleiaren om smitteverntiltak når barnehagane opnar att.

14. april
Skule, SFO og barnehage (underside oppdatert)

8. april
Vil åpne samfunnet gradvis og kontrollert (lenke til regjeringen.no)
Gradvis opning frå 20. april (ny underside)
Idrett, kultur og frivilligheit - krisepakke (ny underside)
Skule, SFO og barnehage (underside oppdatert)

6.april
Informasjon frå fylkesmannen om sesongarbeidskraft i landbruket

Lenke til Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse om eldre og korona
Lenke til pasient- og brukarombod lagt inn under "Har du spørsmål eller treng informasjon?"

3. april
Ny informasjon under "Næringslivet i Luster"
Ikkje nye tilfelle med påvist smitta. 1 innbyggjar er påvist smitta av koronaviruset og er i isolasjon, 2 er friskmelde.  

2. april
Ny informasjon "Oppmoding til brukarar av fjellheimen i Luster"
Ny informasjon "Vurderer du å kome heim til Luster i påska?"
Fleire informasjonar i ulike språk under "Information and videos in different languages"

1. april
Ikkje nye tilfelle med påvist smitte. 2 smitta er i isolasjon. 1 er friskmeld.

30. mars
Oppdatert informasjon om Serviceskyss.

27. mars: 
1 nytt smittetilfelle i kommunen. 1 friskmeld, 2 i isolasjon.
Ny informasjon "Treng du noko å snakke med?"
Oppdatert informasjon under "Næringslivet i Luster"
Ny informasjon "Veterinærsituasjonen i Luster og Sogndal"
Oppdatert informasjon på foreldrebetaling under "Skule, sfo og barnehage"
Ny informasjon "Information and videos in different languages"

26. mars:
Alle pasientar med akutt/halvakutt sjukdom uansett årsak må ta kontakt med legekontoret/fastlege. Ikkje lat vere å oppsøke legen fordi du trur legen har nok å gjere i desse koronatider.

25. mars:
Status med påvist smitta er uendra. Framleis 2 påvist smitta i Luster. Ingen av dei er blitt smitta i kommunen.
Minner elles om at Regjeringa vidarefører nasjonale tiltak over påske,  til og med 13. april.

korona5_60x60

Mistenkjer du smitte / could you be infected?

Koronavirus nor.jpg

Koronavirus eng.jpg

korona5_60x60

Raskare koronasvar via Helsenorge.no og kjernejournal

Frå 2. juli kan du sjølv sjå svaret på koronatesten din på Helsenorge.no så snart prøven er analysert og besvart.
Kommunelegen melder at helsetenesta sender sms til dei som ikkje har bank-id for pålogging i helsenorge.no.

Informasjon frå Folkehelseinstituttet om tenesta.

 

flagg komprimert

Information and videos in different languages

Last updated April 21.

Keep updated - many languages
Coronavirus disease - advice and information. Norwegian institute of public health

Engelsk/English engelsk.png

Video

Information to parents of school children

Information to parents of kindergarten children

The new coronavirus (COVID-19)

What is a safe distance from other people?

To everyone who has been told to stay at home

Corona contagion – information for parents

Habits which help prevent infection

Sansk/Spanish/Español spansk.png

El nuevo coronavirus (Covid-19)

¿Mantener poca, mucha o absoluta distancia?

A las personas a quienes se ha indicado que deben permanecer en su domicilio

Hábitos para prevenir el contagio

Polsk/Polish/Polski polsk.png

Informacje dla rodziców mających dzieci w szkole

Informacje dla rodziców mających dzieci w przedszkolach

Nowy koronawirus (Covid-19)

Mała, duża odległość czy unikanie kontaktu?

Do osób, którym polecono zostać w domu

Zarażenie koronawirusem – informacje dla rodziców

Zapobieganie zarażeniu

Arabisk/Arabic/اللغة العربية arabisk.png

Video

News NRK

معلومات للآباء في المدرسة

معلومات لأول�اء أمور الأطفال � روضة الأطفال

يروس الكورونا المستجد (كوفيد - 19

 مسافة قليلة أو كبيرة أم ابتعاد م؟ ت

إلى كل الأشخاص الذين ُط بقوا في منازلهم

عدوى فریوس کورونا - معلومات لألولياء

العادات ي تمنع العدوى

Svahili/Kiswahili svahili.png

Virusi vipya vya korona (COVID-19) 

Umbali unaofaa kutoka kwa watu wengine ni nini?​

Kwa kila mtu aliyeagizwa kukaa nyumbani 

Kuambukiza kwa corona – habari kwa wazazi

Dari dari.gif

News NRK

(COVID-19) کروناویروس جدید

فاصله ایمن با اشخاص دیگرچه مقدار است؟ 

قابل توجه کسانی که برایشان گفته شده تا در خانه باشند

یم دنک تاداع ھک زا عویش یرامیب یریگولج

Somali somalia.png

Video

News NRK

Warbixin ku socota waalidka iskoollada

Warbixin ku socota waalidka xannaanooyinka carruuraha 

Fayrasta koroonada ah ee cusub (Covid-19)

Ma in yar, ma in badan mise kala durug buuxa?

Ku socota qofka loo sheegay in uu joogo guriga

Sidda looga hortagi karo caabuqa

Kurdisk/Kurdish/Kurmanji/Sorani kurdisk.png

News NRK

Vîrûsa koronaya nû (COVID-19)

Dûrbûna ewleh ji kesên din re çiqas e? 

Agadarî ji kesên ku ji wan re hatiye gotin ku li malê bimînin

تووشبوون بە ک ۆر ۆنا - زانیاری بۆ دایکان و باوکان 

ندرکیرگ%ڕ ھل وتونووبش ک%دنھھ ییامن%ڕ ۆب

Tigrinja tirginja - eritrea.png tirginja - etipoia.png

Video

ሓበሬታ ደቆም ኣብ ቤት ትምህርቲ ንዘለዉ ወለዲ 

እቲ ሓድሽ ኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ - 19 Covid-19) 

ቁሩብ፡ብዙሕ ወይስ ጠቕሊልካ ምርሓቕ?

ንነፍስ ወከፍ ካብ ገዛ ከይወጽእ ተንጊርዎ/ዋ ዘሎ ሰብ

ምትሕልላፍ ሕማም ክትቋጻጸረሉ እትኽእል ልምዲ

korona5_60x60

Informasjon til besøkande ved omsorgssentra

Smittevernråd frå FHI (Folkehelseinstituttet) ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjonar

Før besøk:

 • Besøkande må ta kontakt pr telefon før ein kjem på besøk.
 • Pårørande eller andre som er i heimekarantene eller har luftvegssymptom, får ikkje kome på besøk. Personar som truleg er, eller er bekrefta smitta med covid-19, får ikkje kome på besøk.

Under besøk:

 • Alle besøkande skal registrerast med namn, telefonnummer og tidspunkt. Dette grunna sporing av smitte.
 • Det er viktig at alle besøkande utfører handhygiene når dei kjem, også ved besøk utandørs.
 • Besøkande går direkte til og frå rommet til bebuar, og får ikkje opphalde seg i fellesareal.
 • Besøkande bør halde minst 1 meters avstand til tilsette og andre pasienter/bebuarar.
 • Besøkande bør også halde minst 1 meters avstand til den dei besøker. Unngå handhelsing og klemming.
 • Pasientar/bebuarar kan ta imot gåver, blomster og liknande. Det er ikkje behov for spesielle førehandsregler, men viktig å følgje generelle råd for handhygiene, då dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Dersom besøkande har med mat, skal alle utføre håndhygiene før maten vert servert. Besøkande skal ikkje nytte felleskjøkken i institusjonen.
 • Pasient/bebuar og besøkande skal utføre handhygiene når dei forlet rommet/omsorgssenteret.
 • Om besøkande får symptom på covid-19 og vert testa, skal dei opplyse om at dei har vore på besøk på omsorgssenteret. Dette er pga smittesporing.

 

       Omsorgstenesta 02.06.20

 

korona5_60x60

Justering av koronatiltak frå 15. juni

korona5_60x60

Opning av SFO og skule

29.05.20

Frå og med 2. juni 2020 vil det vera vanleg opningstid i SFO. Både SFO og skulane forheld seg til nasjonale oppdaterte retningslinjer for smittevern; https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Kvar skule vil elles senda ut informasjon til føresette om dei ordningane som gjeld spesifikt for deira barn/skule.

Skuleskyss
Skuleskyssen f.o.m 2. juni vil gjennomførast med det same rutetilbodet som er iverksett no med mindre det kjem endringar i samband med publisering av nye smittevernrettleiarar 29. mai, sjå Smittevern i kollektivtransportwww.fhi.no.

Dette inneber at det vil kunne vere bussavgangar der ein ikkje klarar å overhalde dei tilrådde avstandskrava dei neste vekene, i tilfelle der over halvparten av skuleelevane ikkje har andre alternativ enn å reise kollektivt. I slike tilfelle oppfordrar vi skuleelevane til å sitje saman med ein annan frå same klasse der dette er mogleg. Bussoperatørane vil bli informert om at elevar ikkje skal bli køyrt forbi, for å sikre at alle elevar kjem seg til skulen.
 
Kommunen vil oppmoda om at eldre elevar busett på Galden og Hestnes nyttar sykkelvegen til skulen til dess skysskapasiteten er heilt normalisert. 

Det er trygt for born å gå på skulen
Før skulane blei stengde i Noreg blei det ikkje registrert noko kjent smittespreiing blant born i barnehagar og barneskular. Samanlikna med vaksne er få born identifiserte som smitta i Noreg og verda elles. Born og unge har så langt vist seg å ha svært låg risiko for å få alvorleg sjukdom med koronavirus. Risikoen er lågare enn for andre luftvegssjukdomar, som til dømes influensa.

I perioden framover er me ekstra nøye med å trygge godt smittevern. Dette avheng av at me alle gjer ein innsats og følgjer dei nye råda for smittevern. På skulen vil me vera spesielt opptekne av å:

• vaska hender og læra elevane gode rutinar for handvask
• ha godt reinhald
• vaska utstyr jamleg, til dømes tastatur
• vera ekstra mykje ute med elevane, også i vanlege skuletimar og SFO
• ha undervising og samlingar i mindre grupper
• halda god avstand til kvarandre

Film frå Utdanningsdirektoratet – Nå åpner skolen igjen!

 

Nå åpner skolen igjen! from Utdanningsdirektoratet on Vimeo.

Følg dei generelle smittevernsråda

Skulane har førebudd opninga godt og planlagt nøye utifrå føringane kommunen har fått frå Utdanningsdirektoratet. Sjølv om barnehagane, SFO og skulane no gradvis vert opna igjen, er det viktig at me alle held fram med å følgja dei generelle råda om smittevernstiltak som gjeld alle: god hand- og hostehygiene, prøva å unngå å ta seg
i andletet, avgrensa talet personar ein har kontakt med og får besøk av, til nokre få om om gongen, friske barn kan vera saman både ute og inne, men i små grupper.
Smittepresset er lågt både i vår kommune og i vår region, og slik ønskjer me naturlegvis at det også skal vera frametter.

Reglar for undervisning av eigne barn

Hovudregelen er at alle barn og unge som oppheld seg i Noreg har rett og plikt til grunnskuleopplæring. 

Regelverket gjer det mogleg for føresette å ta barna ut av skulen og undervise eigne barn heime. Det er foreldra som då har ansvaret for å gje barna opplæring, tilsvarende opplæringa i skulen. Dersom føresette vel heimeundervisning, er det viktig at dei er klar over at barnet ikkje lenger er ein del av den offentlege grunnskuleopplæringa, og at dei blir fråtekne ein del rettar etter opplæringslova. Blant anna har barn ikkje rett til spesialundervisning eller standpunktkarakterer.

Me vil understreka at det beste for barna er å gå på skulen, så lenge dei eller familien ikkje er i ei risikogruppe for å få alvorleg sjukdom av koronaviruset. For barn som ikkje er i risikogruppa, er det trygt å gå på skulen.

Dersom foreldra likevel vel å halda barna heime, kan de ikkje forventa at skulen lagar eigne opplegg for elevane. Føresette som vel ikkje å senda barna på skulen, må sjølv oppfylla opplæringsplikta.

Lenke til informasjonsskriv

Informasjon til foreldre med barn i skulen - Utdanningsdirektoratet
Informasjon til foreldre med barn i skulen - Utdanningsdirektoratet (engelsk)
Informasjon til foreldre med barn i skulen - Utdanningsdirektoratet (arabisk)
Informasjon til foreldre med barn i skulen - Utdanningsdirektoratet (polsk)
Informasjon om skuleskyss – Vestland fylkeskommune opning 1.-4 trinn
Informasjon om skuleskyss - Vestland fylkeskommune opning 5.-10. trinn
Gjeld skuleskyssen frå 2. juni – Vestland fylkeskommuneRettleiar om smittevern barneskule - Utdanningsdirektoratet
Nasjonal koronarettleiar for skulane

korona5_60x60

Barnehagane

29.05.20

Opning av barnehagane
Frå 2. juni vil barnehagane i Luster gå attende til full opningstid. Styrar i barnehage vil senda ut eigen informasjon til føresette i sin krins.
 

Foreldrebetaling i barnehage
Frå og med 20. april og til og med 1. juni har barnehagane hatt redusert opningstid for å kunne gjennomføre smittevern tiltaka som barnehagane vart pålagt å fylgje, j.f. veileder 

Den reduserte opningstida vil ikkje ha innverknad på foreldrebetalinga, jf. nasjonale føringar. Dei vanlege barnehagesatsane gjeld.

Barn som har måtte vere heime på grunn av langvarig sjukdom eller fordi dei har vore i risikosona kan søkje om fritak for foreldrebetalinga jf. vedtekter for barnehagane i Luster
§ 14 Fritak for betaling
Barn som lir av ein alvorleg sjukdom som gjer at barnet ikkje kan nytta plassen
i barnehagen, kan innvilgast fritak for betaling i den perioden barnet er borte
frå barnehagen. Det må liggja føre ein legeattest. Søknader for kortare periode enn ein månad vert ikkje handsama. Søknadar vert handsama av Oppvekst.


Matpakke fram til nytt barnehageår
Alle barn tek med matpakke fram til nytt barnehageår, 14. august. Barnehagane syt for frukt og mjølk. Satsen for matpengar i denne perioden er:
100 % plass: 100 kr
80 % plass: 80 kr
60 % plass: 60 kr

Det er trygt for barn å koma i barnehagen
Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har i samarbeid utarbeidd ei rettleiing for opning av barnehagane i Noreg. Den nasjonale rettleiinga er tydeleg på korleis barnehagane kan førebyggja smitte.

I barnehagen vil me vera særskild opptekne av å:

 • vaska hender og og følgja opp barna slik at dei lærer gode rutinar for handvask
 • ha godt reinhald i barnehagen
 • vaska leiker jamnleg
 • vera ekstra mykje ute med barna i tida frametter
 • ha mindre grupper av barn som er saman med fast tilsette

Dersom barnet ditt ikkje kjenner seg bra
Har barnet ditt symptom på sjukdom, også milde symptom, skal de ikkje møta i barnehagen. Det er ekstra viktig no at barna er heime i minst eitt døgn etter at dei har vorte symptomfrie. Foreldre som har luftvegssymptom, skal ikkje følgja eller henta barn i barnehagen. Har foreldre eller nokon andre i husstanden fått påvist sjukdom med koronavirus, skal de heller ikkje møta i barnehagen. Dersom barnet ditt vert dårleg i barnehagen, må de henta barnet så fort det let seg gjera.


Velkomen til barnehagen – dei tilsette gler seg til å vera saman med barna igjen!

 

Nyttige lenker om opning av barnehagane

Rettleiing om smittevern i barnehagen (Folkehelseinstituttet og Udir)

Spørsmål og svar om gradvis opning av barnehagar og skular (regjeringen.no)

Spørsmål og svar om rettleiaren for smittevern i barnehagen (regjeringen.no)

 

Informasjon til foreldre om opning av barnehagane

Informasjon til foreldre om opning av barnehagane - engelsk

Informasjon til foreldre om opning av barnehagane – arabisk

Informasjon til foreldre om opning av barnehagane - somali

Informasjon til foreldre om opning av barnehagane – polsk
 Regjeringa har lagt fram Korona-rettleiar om smitteverntiltak når barnehagane opnar att.

Meir om barnehage ligg under "Skule, SFO og barnehage"

korona5_60x60

Fysioterapitilbodet

04.05.20

Fysioterapitenesta har starta opp igjen tilbod om individuelle timar hjå fysioterapeut, både i kommunalt og privat praksis (gjeld Friskhuset og Hafslo fysioterapi).

Me følgjer krav om smittevern frå folkehelseinstituttet, og både pasient og terapeut må vera heilt friske for å møta opp.

Ber om at du som har time møter presis for å unngå unødig samling av folk i venteromma. Fint om du ringer, sender sms eller e-post for å kontakta oss for time eller spørsmål i staden for å møta opp i lokala. Me kan også tilby videokonsultasjonar ved behov.

For kontaktinformasjon sjå her

korona5_60x60

Idrett, kultur og frivilligheit - krisepakke

korona5_60x60

Næringslivet i Luster

02.06.20

Nye koronatiltak frå regjeringa

Regjeringa la  29. mai fram sin plan for å bidra til Norge kjem godt ut av koronakrisa. Mange av tiltaka som er lagt fram tidlegare blir vidareført, medan nokon blir endra eller fasa ut. I tillegg kjem det til nye tiltak som skal fremje aktivitet og arbeidsplassar. Under finn de informasjon om relevante endringar og nye tiltak for næringslivet.

Tiltak som blir føreslått justert

Gradvis nedtrapping av kompensasjonsordninga, med utfasing ved utgangen av august. Støttefaktoren blir føreslått nedjustert til 0,7 i juni og juli, og 0,5 i august. Les meir på regjeringa.no.
For nye tilfelle av permitteringar frå 1. september 2020 foreslår regjeringa å auke tal dagar med lønsplikt for arbeidsgivarar frå to til ti dagar, og samtidig avvikle den ekstraordinære lønskompensasjonen for nye permitterte. Les meir på regjeringa.no.
Den utvida retten til bruk av eigenmelding blir reversert frå 1. juni 2020
Arbeidstakar si kvote for omsorgspengar blir nullstilt frå 1. juli 2020. Det inneberer at arbeidstakarar får rett på ei normal heilårskvote for siste halvår av 2020, uavhengig av om den utvida kvota er brukt opp.

Nye tiltak:

Lønsstøtteordning – midlertidig støtteordning for bedrifter som tek permitterte tilbake i arbeid. Ordninga er tidsavgrensa og gjeld for juli og august. Les meir om ordninga på regjeringa.no.
250 mill. kroner til tilskotsordning under Innovasjon Norge for bedriftsutvikling i reiselivsnæringa
250 mill. kroner til ny kompensasjonsordning som skal bidra til at sesongbedrifter som har opplevd stort omsetningsfall kan dekke sine utgifter til lovpålagt vedlikehald
600 mill. kroner til bedriftsretta tiltak i kommunar som er særskilt hardt ramm som følgJe av virusutbrotet
Bygg og vedlikehaldspakke på fire milliardar kroner som skal halde aktivteten oppe over heile landet. Ein stor del av desse midlane vil gå gjennom kommunane
Grøn omstillingspakke på til saman 3,6 mrd. kroner over tre år. Hovudsatsinga i den grøne omstillingspakka er 2 mrd. kroner i auka løyving til Enova i 2020 som skal forsterke satsinga på teknologiutvikling i industrien.
Forsterka satsing på kunnskap og kompetanse

***

19.05.20

Kompensasjonsordningen for næringslivet - Beregning av tilskudd for sesongbedrifter

Fleire vil få kompensasjon

***

29.04.20

Regjeringa gjer endringar i kompensasjonsordninga for næringslivet

Regjeringa gjer endringar i kompensasjonsasjonsordninga for næringslivet, sjå sitat frå talen til finansministeren i den 28.4 (under). Det betyr at eigenandelen for bedrifter som ikkje er stengt ned av staten vil bli halvert til 5000 kr frå og med søknaden for april.

Det vil og no bli laga ein berekningsmodell for sesongbedrifter. Denne vil snart vere klar og det vert ei samla etterbetaling for mars, april og mai.

«Kompensasjonsordningen har vært i drift en drøy uke, og allerede har 13 500 bedrifter fått utbetalt støtte. Slik at de kan dekke kostnadene som ikke forsvinner selv om aktiviteten går ned og de ansatte blir permittert.
Ordningen er utformet med mål å unngå unødige konkurser og oppsigelser. Da er det viktigere at de aller fleste bedriftene får pengene raskt, enn at ordningen treffer perfekt og 100 % rettferdig. Det har vi varslet hele tiden, og slik ble det.
Derfor gjør vi nå noen justeringer slik at ordningen treffer enda litt bedre i neste søknadsrunde, i midten av mai en gang. Vi er ikke i mål med alle justeringene ennå, men noen er klare og andre jobber vi videre med:
Den første handler om egenandelen som bedrifter må betale dersom de ikke er stengt ned av staten:
Innspillene vi har fått, og vurderingene vi har gjort, tilsier at egenandelen på 10 000 kroner er litt høy. Den vil derfor bli halvert til 5 000 kroner fra og med søknaden for april.
Ifølge anslagene våre, vil det føre til at rundt 10 000 flere bedrifter vil bli omfattet av ordningen. Ingen får kompensert alt. Det er derfor naturlig å beholde en liten egenandel.»

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/finansministerens-innledning-pa-pressekonferanse-om-koronasituasjonen28.-april/id2700200/

***
Webinar om krisepakker for næringslivet

***

2.4 la Regjeringa fram nye tiltak for næringslivet. Det er no ordninga som er kalla «kontantstønad» som er lagt fram, og vert truleg vedteken i Stortinget i dag den 3.4. Alle detaljar er enno ikkje klare. Ordninga med kontantstønad vil vere aktuell for mange bedrifter. Ordninga er retta mot verksemder som har fått vesentleg fall i omsetninga grunna situasjonen med korona, og vil vere naudhjelp til dei som har faste kostnader dei ikkje kan kvitte seg med.

Verksemdene må sjølve søkje om stønad via ei offentleg digital løysing med automatisk sakshandsaming. Denne er under utarbeiding. Om søknaden vert godkjent, vil ein få pengar rett på konto og pengane skal ikkje betalast attende. Kor mykje av kostnadane ein vil få dekka er enno ikkje avklart, men verksemder som har fått krav om å stenge ned vil få meir enn andre. Ordninga er mellombels. Fleire detaljar om ordninga kjem i løpet av kort tid.

Sjå NHO si orientering om tiltaket

***

Det kjem no no nye tiltak frå regjeringa, så under.
Luster kommune skal og handsame tiltak retta mot næringslivet i formannskapet og kommunestyret kommande veke. Sjå rådmann si tilråding.

Regjeringa ynskjer å dekke faste kostnadar for bedriftene
Regjeringa føreslår no å opprette ei ordning der bedrifter kan søke om støtte til å få dekka faste kostnadar, som til dømes husleige og forsikringar. Målet er å auke sjansen for at bedriftene held seg flytande og raskare kan bidra til å skape verdiar og arbeidsplassar når krisa er over.
Det blir no arbeida i lag med Finans Norge for å lage ei digital løysing der bedriftene kan søke om støtte. Behandlinga av søknadane skal i stor grad vere automatisert og basert på tilgjengelege registerdata. Det skal bidra til at ordninga kan iverksettast raskt og at pengane blir utbetalt så snart som mogleg.
Regjeringa vil kome tilbake med detaljert informasjon om ordninga fredag om ei veke. Meir informasjon om forslaget frå regjeringa finn ein her

***

Næringslivet i heile verda har svært store utfordringar i desse dagar. Slik er det og for næringslivet i Luster kommune. Luster kommune er oppteken av næringslivet skal komme gjennom denne krisa best mogeleg.

Nasjonale styresmakter har komme med ei rad tiltak for å lette situasjonen for næringslivet. Dette er tiltak som truleg og vil endre seg framover. Bedriftene vil kunne orientere seg om desse tiltaka ved å fylgje med på ma www.regjeringen.no. Mange verksemder er og medlemmer i bransjeorganisasjonar som gjev god informasjon.

Mange verksemder vil få store likvide problem framover.

Det vert no etablert ein statleg lånegaranti for banklån særleg retta mot små og mellomstore bedrifter. Dette omfattar nye lån til bedrifter som bankane meiner vil vere lønsame framover etter pandemien er over. Staten vil garantere for ein større del av desse låna. Ordninga får i fyrste omgang ei ramme på 50 milliardar kroner. Dei verksemdene som treng ekstra likviditet no framover, må ta kontakt med sitt banksamband.

Dei verksemdene som har lån hjå Innovasjon Norge kan ta kontakt med IN og søkje om avdragsutsetjing.

Fleire bedrifter i Luster kommune har lån i kommunen sit næringsfond. Dei bedriftene som får likviditetsproblem kan sende ein epost til postmottak@luster.kommune.no og forklare situasjonen og søkje om avdrags- og renteutsetjing.

Frist for innbetaling av eigedomsskatt frå næring med skattesats 7 promille (gjeld ikkje kraftverk) til Luster kommune vert førebels utsett til 15.08.20.

Det vil vere mykje som er usikkert framover. Alt tyder på at dette er ein situasjon som vil vare relativt lenge. Luster kommune har no primært fokus på liv og helse til innbyggjarane, men vi ynskjer å ha så god kontakt som nødvendig med bedriftene i kommunen, på telefon og epost.

Luster kommune oppmodar og alle bedrifter om å fylgje styresmaktene sine påbod og råd for å hindre smittespreiing.

korona5_60x60

Radio Luster sine opptak frå kommunestyret 16. april. Korona – status og planar framover.

korona5_60x60

Korleis førebyggje smitte? Hygieneråd

Alle som oppheld seg i Luster kommune skal ivareta god og forsvarleg hand-, hoste- og nysehygiene. Handhelsing, klemming og anna nærkontakt skal avgrensast. Alle føresette og vaksne med ansvar for andre bør jamleg rettleie om personlege hygienetiltak.  Råd frå Folkehelseinstituttet

Hygieneråd

korona5_60x60

Nav klar med lønnskompensasjon til permitterte - arbeidsgivere må søke

korona5_60x60

NAV Luster opnar sitt publikumsmottak tysdag 09.06.20

Opningstider:
Tysdag   kl. 12 - 14
Torsdag  kl. 09 - 12

Me føl FHI sine gjeldande reglar for smittervern. For å sikre trygg avstand vert det eit berre høve til å ha tre besøkande i lokalet samtidig. Me ber om at andre ventar ute. Me minner om at dei fleste tenester kan du sjølv finne svar på hjå www.nav.no eller ved å ringe 55 55 33 33.

korona5_60x60

Karantene - nasjonalt vedtak

Sist oppdatert 23. mars 

Nasjonale retningsliner for karantene - desse skal halde seg heime

Luster kommune hadde lokalt karantenevedtak i perioden 15.03-21.03.20. Dette er no oppheva og det er dei nasjonale karantenereglane som gjeld.

Sjå eigen pressemelding om oppheva vedtak.

korona5_60x60

Skule, sfo og barnehage

Sist oppdatert 27. april 
 

Regjeringa har lagt fram Korona-rettleiar om smitteverntiltak når barnehagane opnar att.
Meir info om opning av barnehagane ligg under «Barnehagane opnar att» og «Opning av SFO og skule (1.-4. trinn) 27. april»

Informasjon til føresette om stengte barnehagar og skular i Luster
Barnehagane opna att 20. april medan 1.-4. trinn og SFO opnar frå 27. april. Mellomsteget og ungdomssteget i grunnskulen er framleis stengd i samsvar med regjeringa sitt vedtak etter lov om vern mot smittsame sjukdomar § 4-1 andre ledd om møteforbod og stenging av verksemd.

Det vil framleis vera eit tilbod til elevar på 5.-10. trinn med særlege omsorgsbehov og barn under 12 år som har føresette med kritiske samfunnsfunksjonar – på same måte som i perioden før påske. Kommunen vil elles følgja opp nasjonale råd og vedtak om smittevernstiltak i barnehage og skule.


Tilbod når føresette har kritiske samfunnsfunksjon eller ved særlege omsorgsbehov
Kommunen har ansvar for å syta for eit tilbud til barn som har føresette i kritiske samfunnsfunksjonar eller verksemdkritiske oppgåver.

Terskelen for å få tilbod ligg høgt av omsyn til smittevern. Beredskapslinja i kommunen har fullmakt til å avgrensa eller utvida tilbodet.

Det er to moglegheiter for å få tilbod:

 1. Personell i kritisk samfunnsfunksjon
   
 2. Personell med andre verksemdkritiske oppgåver
  (t.d. reparera teknisk utstyr på sjukehus). 
   

Føringar for å få tilbod, jf. regjeringen.no 13. april:  

 • barna skal vera under 12 år (samfunnskritisk funksjon)
 • det er tilstrekkeleg at ein føresett arbeider i samfunnskritisk funksjon for å få tilbod. Der barnet ikkje bur saman med begge føresette, men kor den eine føresette er i samfunnskritisk funksjon kan det også gjevast tilbod om plass
 • det vert lagt til grunn ei restriktiv linje der det vert oppfordra til deling av barnepass mellom føresette
 • det er nøkkelpersonell innafor dei samfunnskritiske funksjonane som er omfatta
  og ikkje funksjonar som generelt kan vera viktige utan å vera samfunnskritiske
 • bruk av andre slektningar og andre til barnepass kan ved behov vurderast,
  men eldre og andre personar i risikogrupper bør ikkje brukast
   

Dersom barnehagane og SFO reduserer opningstida, skal dei likevel tilby barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon opphald utover den opningstida kommunen har lagt opp til. Her må det vera god dialog mellom barnehage og dei føresette om praktiske løysingar.

 

Kritiske og viktige samfunnsfunksjonar
Tilsette i barnehagar og tilsette på 1.-4. trinn i skulen er frå 13. april 2020 rekna som viktig personell i handteringa av koronakrisa. Personell i desse verksemdene kan få tilbod om barnehage- og skuleplass.

 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningsteneste
 • IKT-tryggleik i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningstryggleik
 • Vatn og avløp
 • Finansielle tenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tenester
 • Apoteka
 • Tilsette i barnehage og tilsette i skule 1.-4. trinn

Barnehage- og skuletilbod til barn med særskilte omsorgsbehov
Helsedirektoratet sine retningslinjer for stenging av skule og barnehage gjer unnatak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Kvar skule og barnehage må difor gjere konkrete og individuelle vurderingar av kven som bør få eit slikt tilbod. Moment i denne vurderinga kan vere om dei har store fysiske eller psykiske funksjonshemmingar, er omfatta av hjelpetiltak og anna.

Utdanningsdirektoratet har avklara med Barne-, ungdoms og familiedirektoratet og Helsedirektoratet at dette også gjeld barna som barnevernet gjev hjelpetiltak til, barn i fosterheim eller barn som kommunen av andre årsakar meiner har eit særskilt behov.
For å hindra spreiing av smitte må kommunane ha ein restriktiv praksis. Skule, barnehage og barnevern gjer konkrete og individuelle vurderingar av kva barn som bør få tilbod.

Skuleelevar har rett til eit opplæringstilbod og ikkje berre eit omsorgstilbod på skulen.

Oppfølging av barn, unge og familiar med særskilte behov
Helsesjukepleiar er tilgjengeleg for spørsmål frå føresette, elevar og personale på dagtid på telefon 57 68 56 05. Kontaktinformasjon til den einskilde helsesjukepleiar ligg tilgjengeleg på heimesida til kommunen.

Foreldrebetaling barnehage / SFO
Regjeringa har meldt at føresette som ikkje får nytta barnehage og SFO då barnehagane og SFO er stengde grunna koronaviruset, vil verta fritekne for betaling i den stengde perioden.
Fakturaene som vert sendte ut for mai månad tek omsyn til dette ved at det er gjeve frådrag for dagane kor det har vore stengd.

Omsorgspengar
På spørsmål om du kan bruke omsorgspengar viss skulen eller barnehagen er stengd (p.g.a. koronavirus), så vert det synt til informasjon på Nav si heimeside. Informasjonen her gjeld fram til det ev. kjem endringar frå styremaktene/regjeringa.

Nav skriv på sine heimesider:
Endringar i regelverket for omsorgspengar blei vedteke av Stortinget fredag 20.03.20.

Informasjonen på denne sida for omsorgspengar er oppdatert i forhold til regelendringane.

Dei nye reglane gjeld fram til 31.12.20:

korona5_60x60

Til deg som er avlastar, støttekontakt, treningskontakt

 • Når det gjeld desse tenestene må både tenestemottakar og tenesteytar vere symptomfrie for at du kan utføre oppdraget.
 • De vert oppfordra til å syne omsyn i høve å halde avstand, dvs. ikkje køyre i bil saman med tenestemottakar.
 • I første omgang bør de legge til rette for uteaktivitet. Om ikkje dette let seg gjere, må de syne varsemd og halde ei viss avstand, jf. generelle reglar.
 • De må avtale nærare med brukar/føresette.  
 • Er du som oppdragsytar i tvil om du skal vere saman med tenestemottakar, ta kontakt med konsulent for menneske med nedsatt funksjonsevne, Aud Jorunn Høyheim på 57685715/41635549 som er  å treffe på måndag – fredag mellom kl. 08.00 – 15.00.

Syner forøvrig til generelle hygieneråd for Luster kommune.

korona5_60x60

Sosial kontakt og leik

Helsedirektoratet ber alle om å vera mest mogeleg heime. Born kan omgåast søsken som normalt. Hovudmålsettinga med tiltaka som er innførte, er å redusera talet på kontaktar til eit så lågt nivå som mogleg. Helsedirektoratet sine råd om sosial kontakt og leik med andre born kan du lesa her

korona5_60x60

Rådhuset

Luster kommune føl situasjonen tett i samråd med nasjonale styresmakter og har ein omfattande beredskap

Me føl nasjonale råd og mange tilsette på rådhuset har difor heimekontor i desse dagar.

Me held Rådhuset ope, også for publikum, men publikum vert oppmoda om å nytta telefon og e-post i kommunikasjonen.
Tlf. 57685500, postmottak@luster.kommune.no
Alle besøk skal vere avtalte på førehand.

Lokal koronatelefon open kl. 08.00 – 15.30:  902 87 512
Du kan sende spørsmål til e-postadresse korona@luster.kommune.no

 

korona5_60x60

Veterinærsituasjonen i Luster og Sogndal

Sist oppdatert 27. mars 

Som resten av samfunnet er også landbruksnæringa utsett i desse koronatider og landbruksnæringa skal ta sin del av ansvaret for å unngå unødig smittepress. Det er veldig viktig at veterinærane våre ikkje vert utsett for smitte. I utgangspunktet er dei generelle smitteråda med å vere nøye med personleg hygiene som å vaske hender og halde kontaktpunkt reine (dørhandtak, vask mm.), men ta ein ekstra runde før veterinær skal kome på besøk. Dersom brukar er påvist smitta, er i karantene eller har symptom, må de gjere veterinær oppmerksom på dette. Dersom de planlegg litt og er nøye med vask på førehand, kan de vegleie veterinæren via telefon eller bruke nokre andre til å bli med veterinæren.

Vis omsyn; de vil ikkje ha smitte frå veterinæren og veterinæren vil ikkje ha med seg smitte vidare.

I tillegg er me på veg inn i ein hektisk periode i mange fjøs nå med lamming. Etter at me har mista to veterinærar i haust/vinter, har me berre klart å få tak i ein ny til å stå i vaktordninga. Me prøver å få tak i ekstrahjelp nå i lamminga, men det er usikkert. Veterinærane vil gjere så godt dei kan, men brukarane vil måtte rekne med meir venting.

Veterinærvakta har 975 88 629. Per i dag er Oddfrid Vange Bergfjord og Rune Runnestø knytt til vaktordninga. Desse er sjølvsendig næringsdrivande og bestemmer sine eigne priser. Under er ei opplisting av dei viktigaste prisane som Oddfrid bruker. Rune har eigne priser som må avtalast konkret.

Priser Oddfrid eks mva.:

 • Oppmøte (enkel behandling) – 390,-
 • Meirarbeid etter medgått tid
 • Skyss – 390,-
 • Medisin og utstyr etter bruk
 • Tillegg kveld (fram til kl. 22) – 195,-
 • Tillegg natt/helg – 390,-
 • Vaksinering: oppmøte + 7,-/sau + medisin/utstyr (+skyss dersom enkeltbehandling)

Lykke til i lamminga.

korona5_60x60

Stengde kulturlokale/-anlegg. Arrangement.

Helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet.

Frå og med 12. mars og inntil vidare er følgjande stengd:

 • Badeanlegg/symjebasseng
 • Treningssenter
 • Idrettshallen
 • Samfunnshus
 • Gymsalar
 • Idrettsanlegg stengd for organisert aktivitet
 • Kyrkjene er stengde for aktivitet. Det blir arrangert gravferder, der næraste familie kan møte. Familiar avklarar dette med kyrkjekontoret tlf. 57685647.
 • Luster bibliotek er stengt frå og med 13. mars. Det er høve til å bestille bøker.

Det er nasjonalt forbod om kulturarrangement, idrettsarrangement og organisert idrettsaktivitet både innandørs og utandørs.

Takk for solidaritet!

korona5_60x60

Lokale hjelpetiltak frå frivillige

Luster kommune er i tett dialog med Luster Røde Kors og Frivilligsentralen og me opplever det som trygt at me har mykje frivillige ressursar i lokalsamfunnet vårt når me treng det.

Ringevenn

Mange sit i karantene, eller må halde seg innandørs for å unngå smitte. Dei kunne hatt glede av ein ringevenn. Ein ringevenn ringer til ein person som er åleine eit par gonger i veka for å prate litt.

Telefonvenn.
Å få ein telefonvenn kan bety mykje for ein som er isolert og bur åleine.
Me søker frivillige som ynskjer å vere ein telefonvenn. Den frivillige må vere fylt 18 år.
Den frivillige har tausheitsplikt og får retningslinjer som skal fylgjast.
Vil du ha ringevenn eller ynskjer å bli ringevenn så kontakt oss.
Luster frivilligsentral tlf. 456 65 954.

Utkøyring av matvarer

Trenger du hjelp til å få køyrt matvarer heim til deg? Frivillige hjelper til med å hente bestilte matvarer på butikken og bringer dei heim til deg. Grunna korona viruset vil matvarene bli satt utanfor inngangsdøra di. Ring Luster Frivilligsentral tlf. 45665954 for nærare avtale.
Aldersgruppe: For alle
Mange sit i karantene, eller må halde seg innandørs for å unngå smitte.
Andre har mista moglegheita for å ta serviceskyssen då dette tilbodet er innstilt inntil vidare.
Dette kan skape utfordringar med tanke på handling av matvarer.                               
Me har frivillige som kan hjelpe med å hente bestilte matvarer på butikken og bringe dei heim til deg.
Den frivillige har tausheitsplikt og får retningslinjer som skal fylgjast.
Luster frivilligsentral tlf. 456 65 954.

korona5_60x60

Ta vare på kvarandre

Me tek best vare på kvarandre ved å halde avstand.
Likevel veit me at mange vil oppleve å vere åleine over lengre tid.

Ring gjerne til nokon du veit sit åleine heime.
Takk til alle for å bidra i denne dugnaden!